Předmětem stavby bylo doplnění přejezdu o celé závory a další výstražníky.

Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu pro účastníky silniční a železniční dopravy.

Investor:
 

Zhotovitel:

Vedoucí účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Termín realizace: 

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ

Společnost P7408

Signalservis, a.s.

AŽD Praha s.r.o.

07/2020 – 12/2020