V elektromechanickém zabezpečovacím zařízení vzor 5007 byly nahrazeny mechanické závorníky elektromotorickými přestavníky a doplněny úseky počítače náprav.

Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

Investor:
 

Zhotovitel:

Termín realizace:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Signalservis, a.s.

06/2020 - 10/2020