Účelem stavby byla modernizace zařízení SZZ, která umožnila zapojení do dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. Všechna návěstidla jsou nová světelná a přejezd je vybaven novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

Investor:
 

Zhotovitel:

Vedoucí účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Termín realizace:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Společnost Brantice

STARMON s.r.o.

Signalservis, a.s.

11/2018 - 08/2019