Předmětem stavby byla náhrada stávajícího zabezpečovacího zařízení typu VÚD novým zařízením typu PZZ-EA.

Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti na přejezdu a také zvýšení plynulosti silniční dopravy.

Investor:
 

Zhotovitel:

Vedoucí účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Termín realizace:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ

Společnost PZS Kravaře

AŽD Praha s.r.o.

Signalservis, a.s.

09/2019 - 05/2020